Hvad er det jeg kan? Jeg kan gøre det luftige konkret .. "out of airy nothing".

Ved f.eks. Visuel Facilitering, hvor jeg kan hjælpe med, på stedet, at lave nogen billeder på det, I taler om:

Eller jeg kan også hjælpe med, at gøre abstrakte, begrebslige, mål mere synlige:

Eller jeg kan også hjælpe med, at gøre abstrakte, begrebslige, mål mere synlige:

Hvad er det jeg kan? Jeg kan gøre det luftige konkret .. “out of airy nothing”.

Ved f.eks. Visuel Facilitering, hvor jeg kan hjælpe med, på stedet, at lave nogen billeder på det, I taler om:

social_kapital_tillid_illustrationer_tuerosenkjaeruklare_maal_og_direktiver_illustrationer_tuerosenkjaersocial_kapital_samarbejde_illustrationer_tuerosenkjaerfordele_ved_klare_maal_illustrationer_tuerosenkjaersocial_kapital_giver_styrke_for_den_enkelte_illustrationer_tuerosenkjaerklare_beskeder_faelles_maal_illustrationer_tuerosenkjaerlaereren_levendegoer_stoffet_illustrationer_skole_tuerosenkjaerstruktur_planlaegning_illustrationer_skole_tuerosenkjaerskoenlitteratur_boeger_illustrationer_skole_tuerosenkjaerunderstoettet_undervisning_illustrationer_skole_tuerosenkjaerlaerer_og_paedagog_pingpong_samarbejde_illustrationer_skole_tuerosenkjaerbogen_aabning_til_verdenen_eventyr_illustrationer_skole_tuerosenkjaerskoledagen_laerer_og_paedagog_illustrationer_skole_tuerosenkjaerrammer_og_retningslinier_faellesmaal_illustrationer_skole_tuerosenkjaermadlavning_mums_illustrationer_skole_tuerosenkjaerforberedelse_laererarbejdspladser_illustrationer_skole_tuerosenkjaer